AuserDalim logo

1922 - 2024 102 år

Vilka är vi - Mål och syften

I våra föreningsstadgar står det att vi skall bedriva välgörande verksamhet för judar företrädesvis i Stockholm. Vårt huvudsakliga syfte är att främja barns och ungdomars vård, fostran och utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna och sjuka. Vi skall även i övrigt utöva hjälpverksamhet bland behövande. Vi beviljar även understöd för andra behjärtansvärda ändamål. Verksamheten vi bedriver fyller ett stort tomrum i samhället och som i dagsläget är mer aktuellt än någonsin.

Människokärlek är grunden för Auser Dalims verksamhet. Sedan starten för över åttio år sedan har föreningen hjälpt de minst bemedlade i samhället. Men hjälpen har ändrat karaktär. Forna tiders nådegåvor har försvunnit då samhällets sociala förmåga är annorlunda idag. Trots det klarar inte samhället med sina stora resurser att täcka upp i alla tänkbara situationer. Därför behövs Auser Dalim för att hjälpa de som verkligen behöver på ett enkelt sätt. Stödet till barn, ungdomar och äldre omfattar såväl individuella bidrag som stöd till föreningar och organisationer.

Utöver hjälpverksamhet importerar och säljer föreningen Matze till Pesach. Allt arbete bedrivs frivilligt och all handelsvinst ger ett välkommet bidrag till vår hjälpverksamhet.

Vi ger bidrag till de som behöver. Vi medverkar främst till individuellt stöd i olika former, där välfärdssverige med dess sociala möjligheter inte räcker till.

Årligen utdelas 150-200.000 kronor i form av bidrag. Behövande personer kan ansöka om bidrag till sjukvård, tandvård eller till annat som kan göra deras sociala situation bättre. Flyktingar och andra utsatta hjälps till en bättre start. I en del fall anlitar vi kuratorer för utredning av hjälpbehovet innan bidragets storlek bestäms. Judiska sjukhemmet, Glämsta, Hilleskolan är exempel på judiska organisationer som fått bidrag från oss.

Middag / Dinner Chanukkafest