AuserDalim logo

1922 - 2024 102 år

Bli medlem

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem.

De finns flera sätt att bli medlem. Välj det som är enklast för dig.

E-post: info@auserdalim.se
Tel: 08-652 32 05
Auser Dalim
c/o Grünbaum
Kungsholmstorg 6
112 21 Stockholm

Sätt gärna in medlemsavgiften direkt på bankgiro 859-4111 och uppge namn samt adress.

Medlemsavgift

Enskild medlem: 125 kr
Äkta makar: 225 kr
Ständigt medlemskap: 2.000 kr