AuserDalim logo

1922 - 2024 102 år

Sök bidrag

Att söka bidrag är enkelt. Skicka ett mail till bidrag@auserdalim.se alternativt skriv ett brev till:

Auser Dalim
c/o Grünbaum
Kungsholmstorg 6
112 21 Stockholm

Vi behöver veta följande: Ditt namn, var du bor, din ålder och hur vi kan kontakta dig. Vi vill även veta hur stort bidrag du söker, och lite om din ekonomiska situation.

Vi strävar efter att hjälpa till under värdiga former, samtliga som kommer i kontakt med bidragsärenden har tystnadsplikt.

Sök bidrag