AuserDalim logo

1922 - 2024 102 år

Styrelse och ansvarsområden

Bo Glückman Ordförande
David Narrowe Vice ordförande / Bidragsansökningar
Marton Grünbaum Ekonomi
Ralph Glückman Sekreterare
Eric Gottlieb Medlemsvård mm
Thomas Bloch Produktområde matze
Kai Laser Produktområde matze
Maria Gordon Suppleant
Terese Beitner Suppleant
Jac Gavatin Revisor
Michael Zamek Revisor