Auser Dalim logo

1922 - 2017 95 år

Styrelse och ansvarsområden

Bo Glückman Ordförande
Eric Gottlieb Vice ordförande
Marton Grünbaum Ekonomi
Ralph Glückman Sekreterare
David Narrowe Bidragsansökningar
Thomas Bloch Produktområde matze
Kai Laser Produktområde matze
Rolf Grandér Suppleant
Jac Gavatin Revisor
Michael Zamek Revisor

Ladda ner våra stadgar